Amaç ve Görevler

pym-logo

Amaç

Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi (UÜ-PYM) 2008 yılında Üniversitenin “Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir” misyonuna uygun olarak, Uludağ Üniversitesi’nin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) alt yapısını güçlendirmek; Üniversite, kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına Ar-Ge ve sosyal içerikli projelerin finansmanı konularında bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerini vermek; araştırmacıların çok ortaklı, çok disiplinli projelerde yer almalarını, ulusal ve uluslararası destek fonlarından etkin yararlanmalarını sağlamak; proje çıktılarının diğer paydaşlara aktarılacağı mekanizmaların oluşmasını desteklemek amacıyla kurulmuştur. 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (UÜ-TTO A.Ş.)’nin kurulmasından bu yana UÜ-PYM bir çok önemli faaliyetlerini, Üniversite-Sanayi işbirliği için güvenilir bir ara yüz olma misyonunu üstlenmiş UÜ-TTO A.Ş. ile işbirliği halinde gerçekleştirmektedir.

Görevler

Destek Programlarının Takibi ve Duyurulması

 • Proje başvuru tarihlerini ve yeni açılan destek çağrılarını takip etmek ve duyurmak
 • Üniversitemizin araştırma performansına ilişkin raporlar hazırlayarak araştırmacıların bilgisine sunmak

Destek Programlarına Yönelik Bilgilendirme Faaliyetleri

 • Ulusal ve uluslararası araştırma destek programları tanıtmak ve araştırmacıları bilgilendirmek (web sitesi, sosyal medya, aylık bülten, toplantılar, seminerler vb.)
 • UÜ-TTO AŞ işbirliği ile gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri:
  • Des/Tan-U Etkinliği: Ulusal kaynaklar
  • Des/Tan-H Etkinliği: Horizon 2020
  • Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri

Çağrı/Öncelikli Alan-Akademisyen Buluşturma Faaliyetleri

 • Başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını Üniversite yükümlülükleri açısından incelemek (başvuruların bilimsel ve biçimsel olarak uygunluğu değerlendirilmez)
 • Uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek
 • Üniversitenin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturma, varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile ortak toplantılar düzenleme vb. faaliyetleri yürütmek
  • Akademisyen Yetkinlik Araştırma Raporu Hazırlanması (AYA-R)
  • “Proje Öneri” Ziyaretleri (POZ)
 • Girişimci ruha sahip Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasının ilgisini çekebilecek proje ve fikirlerinin değerlendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılarak hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirmekBelirli bir iş ve/veya proje fikri için en uygun destek programının seçilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermek
  • “İyi Fikir” İş Projeleri ve Girişimcilik Yarışması
 • Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak / alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla gerekli mekanizmaları oluşturarak üniversitemiz öğrencilerinin ulusal ve uluslararası gençlik projelerinden etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak
 • Akademisyenlerin ve/veya öğrencilerin yer aldığı projelerde Fikri Sinai Mülkiyet Hakları (FSMH), girişimcilik ve şirketleşme ile ilgili konularda sestek verilmesi için UÜ-TTO A.Ş. ile bağlantıyı sağlamak

Proje Yazım Desteği Faaliyetleri

 • Proje Yazma Çalıştayları düzenlemek
  • TÜBİTAK-ARDEB Programı Proje Yazma Günleri (PROYG-ARDEB)
  • TÜBİTAK-TEYDEB Programı Proje Yazma Günleri (PROYG-TEYDEB)
  • Horizon 2020 Programı Proje Yazma Günleri (PROYG-AB)
  • San-Tez Proje Yazma Günleri (PROYG-San-Tez)
 • Birebir Proje Yazma ve Proje Başvurusu sırasında destek sağlamak
  • “Projeni Uzmanıyla Yaz” Hizmeti (PUY)
  • Proje Başvuru Hizmeti (Pro-Biz-H2020)
 • Projelerin idari ve mali yönden izlenmesine destek vermekProje Yürütücüsünün talep etmesi halinde, proje konusundan bağımsız olarak başvurulan destek programına özgü format, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak
  • Başvurulan/Kabul Edilen Ulusal/Uluslararası Projelerin İdari ve Mali İzlenmesi

Sürdürülebilirlik ve Sürekli İyileştirme

 • Başarı için: “AB Deneyim Paylaşımları” adı altında başarı öykülerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlemek
 • Hizmet Memnuniyeti Belirleme Çalışmaları gerçekleştirmek
PaylaşShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
online meds cheap

Üste dön